Locations
Perakende Lokasyon Danışmanlığı Hizmet Alanları Referanslar Yorumlar İletişim

HİZMETLER

CADDELER: Türkiye Avrupa’nın en genç ve en hızlı büyüyen nüfusuna sahip. Doğal olarak bu bizi Avrupa’nın en büyük ve en dinamik pazarlarından biri yapıyor. Böylesi yüksek potansiyeli olan bir pazarda her gün yeni mağazaların açılması ve her yıl yepyeni markaların pazara giriş yapması doğal. Ancak bu talebe cevap verecek kaynak sınırlı. Sadece 81 il ve 957 ilçe merkezi var. Üstelik bu ilçelerin birçoğu henüz marka mağazacılığına hazır değil. Haliyle, perakendenin kalbinin attığı cadde ve sokaklarda doğru mağazaları zamanında bulmak başlı başına bir meseleye dönüşüyor. Bir perakendeci gibi düşünüp hareket edebilen özel bir gayrimenkul danışmanlığına ihtiyaç olduğunu kavrayan LOCATIONS’ın PLD vizyonunu hayata geçirmesinin en öncelikli sebeplerden biri, bu konuya kalıcı yol haritaları oluşturarak cadde ve sokaklarda mağaza lokasyonları üretmektir.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ: Her geçen gün sayıları artmakla birlikte, ülkemizdeki kişi başı Alışveriş Merkezi alanı Avrupa ile kıyaslandığında henüz çok aşağılarda. Ancak diğer yandan, açılan her AVM’nin verimli olmadığı, ya da AVM’deki her markanın başarılı sonuçlar almadığı da başka bir gerçek. Belli ki her AVM doğru yerde açılmıyor. Yine belli ki her marka her AVM için uygun değil. Bu durum kendi içinde çok farklı senaryolar doğuruyor. Örneğin; başarılı olmadığı halde bir AVM’de direnen markalar varken, o AVM’de başarılı olma ihtimali çok yüksek olduğu halde içeride yer al(a)mayan markalar da var. Ya da kimi markanın operasyona devam etmek istemediği bir AVM, bir başka markanın girmeyi arzu ettiği bir yer olabiliyor. Bu ve benzeri durumların yaratabileceği talepleri hızlı bir biçimde örtüştürecek bir mekanizma henüz yok. Hangi markanın hangi AVM’de verimli olacağını ve ortamda en iyi sinerjiyi yaratacağını kestirebilen ve bu iç görüyle harekete geçip çözüm üretebilen hızlı ve etkin bir yapıya ihtiyaç var. LOCATIONS’ın PLD felsefesi ile hareket etmesinin altında yatan diğer önemli sebep, henüz cevaplanmamış bu problemlerin çıkış yollarını bulmaktır.

Perakende Lokasyon Danışmanlığı
Hizmet Alanları
Referanslar
Müsteri Görüsleri
İletişim


Yorumlar
Locations
Adres: 5. Gazeteciler Sitesi,
Nilüfer Sokak No:A-13/4
Levent – Beşiktaş - İstanbul
Tel: 212 347 4620
Faks: 212 347 4621
E-Mail: info@locations.com.tr