Locations
Perakende Lokasyon Danışmanlığı Hizmet Alanları Referanslar Yorumlar İletişim

Perakende Lokasyon Danişmanlıǧı (PLD)

PLD; bakış açısıyla klasik emlakçılıktan tamamen ayrışan, “taşınmaz” ve “perakende” kavramlarını sentezleyerek markaların mağaza yeri ihtiyacını rasyonel bir biçimde karşılamaya odaklanan bir gayrimenkul danışmanlığıdır. Hedef Kitle, Marka Karakteri, Mağaza Karması, Marka Sinerjisi, Rekabet, AVM vb. Perakende kavramları hakkında bilgi birikimi, markalarla köklü kazan/kazan ilişkiler, özenli teknik değerlendirme ve analizler ve perakende lokasyonu konusunda derin iç görü gerektiren bu yeni kuşak danışmanlık, “doğru mağaza yeri” talebine akılcı ve etkili çözümler üretmeyi hedefler. Bu çerçevede LOCATIONS’ın faaliyet ve amaçları şöyle tanımlanabilir.

UZMANLIKLARIMIZ VE ETKİLERİ:

1-Markaların istekleriyle örtüşen uygun konum ve büyüklükteki mağaza ile perakendeciyi doğru zamanda ve uygun maliyetle buluşturmak. Burada amaç, doğru mağazayı kısa sürede ve makul maliyetle bulabilmektir. Herhangi bir mağaza ile doğru mağaza arasındaki farkı bilerek hareket eden LOCATIONS, zaman ve insan kaynağının mağaza arayışı için gereksiz kullanımını önleyerek markalara rekabet avantajı sağlar.

2-Verimsiz çalışan ve kapatılmak istenen mağazalara çıkış yolları bulmak. En az mağaza açmak kadar belki de daha önemli olan bu konuda henüz etkili ve sürdürülebilir yöntemler geliştirilememiştir. LOCATIONS; zengin marka portföyü ve elindeki farklı lokasyon alternatifleri ile böyle mağazaların hızlı el değiştirmesini sağlar. Bu yaklaşımla probleme geçici değil, her iki tarafın mutluluğunu gözeten kalıcı çözümler getirerek ilave bir katma bir değer yaratır.

3-Markalara genişleme stratejileri danışmanlığı vermek. Amaç pazara giriş yapan yeni girişimcilerin ve halihazırda piyasada var olup mağaza sayısını arttırmayı planlayan markaların yayılma ve büyüme stratejilerine yön vermektir. Tüm veri tabanı, portföyü, ilişkileri ve bilgi birikimi bu konunun en doğru çözümlerini üretmeye yönelik olan LOCATIONS, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, sürdürülebilir bir büyüme planlanmasının mimarisini oluşturur. Böylece verimsiz mağazaların açılması baştan önlenerek markanın sağlıklı büyümesi ve tasarruf etmesi sağlanır.

Perakende Lokasyon Danışmanlığı
Hizmet Alanları
Referanslar
Müsteri Görüsleri
İletişim


Yorumlar
Locations
Adres: 5. Gazeteciler Sitesi,
Nilüfer Sokak No:A-13/4
Levent – Beşiktaş - İstanbul
Tel: 212 347 4620
Faks: 212 347 4621
E-Mail: info@locations.com.tr